Město Zlaté Hory hledá zaměstnance na pozici

Ředitel/ka příspěvkové organizace Zlatohorsko kraj pokladůRada města Zlatých Hor vyhlašuje konkurzní řízení na funkci

ředitel(ka) příspěvkové organizace Zlatohorsko kraj pokladů

 • pracovní poměr na dobu neurčitou, místo výkonu práce Zlaté Hory a jejich místní části,
 • nástup možný od 1. června 2019.


 • Jedná se o nově vzniklou příspěvkovou organizaci města a hlavním účelem jejího zřízení je rozvoj turistického potenciálu města, poskytování služeb a informací, provozování a rozvoj turistických cílů a propagace města v oblasti cestovního ruchu v souladu s potřebami města Zlatých Hor.

  K hlavním činnostem příspěvkové organizace patří

 • zajištění provozu Zlatokopeckého skanzenu včetně průvodcovské činnosti a doplňkových služeb, organizování a pořádání každoroční soutěže v rýžování zlata v areálu Zlatokopeckého skanzenu
 • zajištění provozu Rozhledny na Biskupské kupě včetně doplňkových činností a pořádání novoročního výstupu na rozhlednu
 • zajištění průvodcovské činnosti v Poštovní štole včetně doplňkových činností;
 • pořádání a organizace akcí pro veřejnost napomáhající rozvoji turismu
 • zajišťování reklamní činnosti a marketingu k naplnění účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace.
 • Požadované kvalifikační předpoklady

 • vysokoškolské vzdělání, vyšší odborné vzdělání, případně střední vzdělání s maturitní zkouškou (nejlépe v oboru cestovní ruch, regionální rozvoj, ekonomika a management, hotelnictví, veřejná správa a příbuzné obory)
 • řidičské oprávnění sk. B
 • Uchazeč(ka) musí splňovat

 • občanskou a morální bezúhonnost
 • způsobilost k právním úkonům
 • organizační a řídící předpoklady
 • znalost obecných právních předpisů
 • základní uživatelskou znalost práce na PC
 • maximální pracovní nasazení, schopnost práce v zátěžových situacích
 • dobrý zdravotní stav
 • Výhodou

 • praxe ve vedení kolektivu
 • praxe v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje
 • znalost cizích jazyků
 • Nabízíme

 • Odpovídající platové ohodnocení, platová třída 11, příplatek za vedení a případné bonusy při splnění plánovaných cílů organizace, příspěvek na stravování a další příspěvky z FKSP, služební notebook a mobilní telefon.
 • Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení bude

 • strukturovaný profesní životopis s adresou, kontaktem na e-mail a telefon
 • podrobnější popis dosavadní praxe vztahující se k nabízené pozici
 • doklad o požadovaném vzdělání
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • návrh koncepce řízení příspěvkové organizace a koncepce rozvoje cestovního ruchu ve městě Zlaté Hory (maximálně 4 stránky A4)


 • Přihlášku vč. požadovaných příloh zasílejte do 22. 3. 2019 v zalepené obálce označené “Neotvírat - ZKP ředitel“ na adresu: Město Zlaté Hory, Ing. Milan Rác, starosta, náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory.

  Kontakt pro poskytnutí bližších informací

  Mgr. Šárka Tomaštíková, tajemnice MěÚ, tel. 584 453 053, 725 132 710, e-mail: sarka.tomastikova@zlatehory.cz

  Doklady poskytnuté k výběrovému řízení u nevybraných uchazečů budou po jeho skončení neprodleně skartovány v souladu s právními předpisy, pokud uchazeč předem nepožádá o jejich vrácení.


  Zaměstnavatel: Město Zlaté Hory
  Místo pracoviště: nám. Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory
  Pracovní poměr: plný úvazek


  V případě zájmu nás kontaktujte prostřednictvím níže uvedeného formuláře.  Mám zájem o nabízenou práci

   
   


  Úplné znení souhlasu se zpracováním osobních údajů.