Obec Žďár hledá zaměstnance na pozici

ÚČETNÍVEŘEJNÁ VÝZVA

Starosta obce vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, výběrové řízení na místo

účetní obce

Místo výkonu práce: Obec Žďár se sídlem Břehy 20, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
Náplň práce: komplexní vedení účetnictví obce a rozpočtu obce, daňová a mzdová agenda, fakturace, evidence majetku, závazků a pohledávek obce; příprava inventarizace majetku, zpracování statistických výkazů, zajišťování platebního styku s bankou
Platové podmínky: v souladu se zákonem č. 262/2006 sb., zákoníkem práce, 8. - 10. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění
Termín nástupu: ihned
Rozsah pracovního úvazku: 40 hodin týdně, pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce
Předpoklady: státní občanství ČR, bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům

Požadavky

 • minimálně úplné středoškolské vzdělání s praxí na obdobné pozici,
 • znalost podvojného účetnictví a účetnictví obcí
 • znalost zákona o účetnictví, zákona o obcích a rozpočtových pravidlech ÚSC
 • výhodou znalost programu KEO, vidimace a legalizace, Czech Point
 • schopnost jednat s lidmi, spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost


 • Zájemci o volné pracovní místo doručí na Obecní úřad Žďár písemnou přihlášku s následujícími údaji: jméno a příjmení, popř. titul, datum narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontakt, datum, podpis

  K přihlášce přiloží tyto podklady: strukturovaný životopis, čestné prohlášení o bezúhonnosti, kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

  Písemné přihlášky doručte v obálce označené „Výběrové řízení – účetní“ na adresu: Obec Žďár, Břehy 20, 294 11 Loukov ihned a to až do odvolání, nejdéle však do 30. 9. 2019.

  Bližší informace na tel. 602 136 242, nebo e-mail info@obec-zdar.eu.


  Zaměstnavatel: Obec Žďár
  Místo pracoviště: Žďár, Břehy 20, 294 11 Loukov
  Pracovní poměr: plný úvazek


  V případě zájmu nás kontaktujte prostřednictvím níže uvedeného formuláře.  Mám zájem o nabízenou práci

   
   


  Úplné znení souhlasu se zpracováním osobních údajů.