Město Zlaté Hory hledá zaměstnance na pozici

Vedoucí organizační složky Městská kulturní zařízeníRada města Zlatých Hor vyhlašuje konkurzní řízení na funkci

vedoucí organizační složky Městská kulturní zařízení

 • pracovní poměr na dobu neurčitou, místo výkonu práce Zlaté Hory a jejich místní části,
 • nástup možný od 1. května 2019.


 • Organizační složka je zřízena za účelem realizace kulturní, osvětové a sportovní činnosti, vydávání a prodeje měsíčníku Zlatohorsko, provozování informačního centra a ostatních zařízení v souladu s potřebami města Zlatých Hor.

  Zajišťuje činnost v těchto zařízeních

 • Městské informační centrum, Bezručova 144, 793 76 Zlaté Hory
 • Městské muzeum, nám. Svobody 94, 793 76 Zlaté Hory
 • Městská knihovna, Bezručova 144, 793 76 Zlaté Hory
 • Multifunkční volnočasové centrum, Bezručova 142, 793 76 Zlaté Hory
 • Veřejně přístupné sportoviště Wolkerova ulice ve Zlatých Horách
 • Veřejně přístupné sportoviště Krnovská ulice ve Zlatých Horách
 • Veřejně přístupné sportoviště Ondřejovice
 • Naučná stezka Rejvíz a Městský okruh.
 • Požadované kvalifikační předpoklady

 • vysokoškolské vzdělání, vyšší odborné vzdělání, případně střední vzdělání s maturitní zkouškou (nejlépe v oboru kultury, cestovního ruchu, regionálního rozvoje, ekonomiky a managementu, veřejné správy apod.)
 • řidičské oprávnění sk. B
 • Uchazeč(ka) musí splňovat

 • občanskou a morální bezúhonnost
 • způsobilost k právním úkonům
 • organizační a řídící předpoklady
 • znalost obecných právních předpisů
 • základní uživatelskou znalost práce na PC
 • maximální pracovní nasazení, schopnost práce v zátěžových situacích
 • dobrý zdravotní stav
 • Výhodou

 • praxe ve vedení kolektivu
 • praxe v oblasti kultury, sportu, cestovního ruchu a regionálního rozvoje
 • znalost cizích jazyků
 • Nabízíme

 • Odpovídající platové ohodnocení, platová třída 11, příplatek za vedení a případné bonusy při splnění plánovaných cílů organizační složky, příspěvek na stravování a další příspěvky z FKSP, služební notebook a mobilní telefon.
 • Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení bude

 • strukturovaný profesní životopis s adresou, kontaktem na e-mail a telefon
 • podrobnější popis dosavadní praxe vztahující se k nabízené pozici
 • doklad o požadovaném vzdělání
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • návrh koncepce řízení organizační složky a koncepce rozvoje kultury a sportu ve městě Zlaté Hory (maximálně 4 stránky A4)


 • Přihlášku vč. požadovaných příloh doručte do 22. 3. 2019 v zalepené obálce označené “Neotvírat – vedoucí MKZ“ na adresu: Město Zlaté Hory, Ing. Milan Rác, starosta, náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory.

  Kontakt pro poskytnutí bližších informací

  Mgr. Šárka Tomaštíková, tajemnice MěÚ, tel. 584 453 053, 725 132 710, e-mail: sarka.tomastikova@zlatehory.cz

  Doklady poskytnuté k výběrovému řízení u nevybraných uchazečů budou po jeho skončení neprodleně skartovány v souladu s právními předpisy, pokud uchazeč předem nepožádá o jejich vrácení.


  Zaměstnavatel: Město Zlaté Hory
  Místo pracoviště: nám. Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory
  Pracovní poměr: plný úvazek


  V případě zájmu nás kontaktujte prostřednictvím níže uvedeného formuláře.  Mám zájem o nabízenou práci

   
   


  Úplné znení souhlasu se zpracováním osobních údajů.